Fazıl Tütüner | Mersin Uluslararası Müzik Festivali | MERSİN MOZAİK
Fazıl Tütüner

Fazıl Tütüner

Mersin Uluslararası Müzik Festivali


Mersin Uluslararası Müzik Festivali 2002 yılında gönüllü sanatseverlerin güçlerini ve ülkülerini birleştirmeleri sonucunda doğmuş, onların coşkusu kısa sürede kentimizin yöneticilerini ve kurumlarını etkilemiş, onların da desteğini alarak, her yıl biraz daha güçlenerek ve başarıyla, yurtiçinden ve yurtdışından sanatçıları konuk etmektedir.

 Mersin’in hiçbir kültür ve sanat olayı ulusal medyada müzik festivali kadar yer almamış, hiçbir etkinlik Mersin’in çekiciliğine bu kadar katkıda bulunmamıştır. Festival Avrupa Festivaller Birliği tarafından da ciddiyeti kabul edilmiş ve üyeliği onaylanmış bölgemizin tek sanat etkinliğidir. Bir eğlenceler şenliği, bir panayır, bir karnaval değil, ustalığı dünyada kabul görmüş sanatçıları toplumumuza sunan ve insanlarımızın genel sanat düzeyini yükselten bir etkinlikler toplamıdır. Sadece içinde yer alan konserlerle sınırlı kalmamakta, beste yarışmaları düzenlemekte, genç başarılı sanatçıları “yükselen yıldızlar” adı altında topluma sunmakta, ödüller dağıtmakta, kültür ve sanat yazarlarını kente davet etmekte, kentin uygar yüzünün tanıtımına katkıda bulunmaktadır. Büyük ve uzun soluklu bir uluslararası etkileşimin temelleri atılmakta, Mersin’den dünyaya armağan etmeye başladığımız sayıları yıldan yıla artan sanatçılar yetişmesine katkıda bulunmaktadır.

Mersin halkı uygar, barışık, çağını ve evrensel uygarlığı (muasır medeniyeti) yakalamak isteyen; eğitime, kültüre ve sanata önem veren; dinlerle, mezheplerle, kültürlerle barışık ve sorunsuz birlikte yaşamayıbecerebilmiş bir halktır. Son otuz beş yılda gerçekleştirdiği sanat projeleri, kadro oluşumları, kazandığı yeni sanat kurumlarıyla, birçok kentin sanat konusunda sağlayamadığı ilerleme ile karşılaştırılınca gıpta ile bakılan, dünyaya hızla açılan bir sanat ve müzik kenti olmaktadır.  

Mersin bölgemizden dünyaya açılacak her yeni pencereye, her yeni köprüye ve yeni oluşuma heyecan ve destekle yaklaşmaktadır. Yeni bağlantılar, yeni işbirlikleri, yeni uluslararası etkinlikler, yeni buluşmalar aramakta, yeni çalışmalar başlatmaktadır. Mersin’de opera, bale, üniversite, güzel sanatlar fakültesi ve güzel sanatlar lisesi, konservatuar, senfonik ve oda orkestraları, sanat dernekleri ve yayınları olması, birçok yabancı kent ile kardeşlikler kurulmuş olması; kentte uluslararası kongreler, sempozyumlar yapılması; Mersin’in kültürlerin, uygarlıkların, insanların, Akdeniz’in buluşma noktası olmasına hız ve güç katmaktadır. Mersin’in farkı bütün bu gelişmelere talepkâr ve davetkâr olmasıdır. Antik kentlerin, antik limanların bulunduğu bölgemizde zaten binyıllardır insanları buluşturan bu özellikmodern Mersin’in kişiliğinin de önemli özelliği olmuştur. Mersinliler insanları ve kültürleri buluşturacak yürüyüşüne güç verecek her kişiyi, kurumu ve yöneticiyi kucaklayacaklardır.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali dünya ile, evrensel uygarlık ile buluşmak ve bütünleşmek için son yirmi beş yılda taşları döşenmeye başlanmış yeni yollarımızdan, yeni köprülerimizden biridir. Festival yerel olan ile evrensel olanı tanıştırma, etkileşim içine sokma ve dünyanın dilini konuşma çabasıdır. Sanat bir dildir çünkü bir anlatım aracıdır, tüm insanlığın anlayabileceği bir dil. Konuştukça o dili, insanın beyninin ve gönlünün zenginleştiği, insanın kendisiyle ve insanlık ile barıştığı bir dil. Ciddi bir müzik festivali insanlığın yüzlerce yıldır oluşturduğunun ve günümüzün sanat kazanımlarını insanlara taşır. Ürettikleri yapıtlarla başkalarını anlamaya ve ürettiklerimizle onlar tarafından anlaşılmaya fırsatlar yaratır, dünyada yaşayan milyarlarca insana eserlerle ulaşmanın yollarını arar. İnsanlara sanat ve müzikle ulaşmaktan daha kestirme bir yol var mı? Binlerce yıldan bu yana insanlığın yarattığı ortak güzellikleri ve sanatı tanımadan; bu değerlerle kendi değerlerimizi ve sanatımızı harmanlamadan; ürettiklerimizi dünyaya gösterecek sergiler, festivaller, fuarlar, bienaller, sempozyumlar düzenlemeden; yerel olanı evrensel yapamadan, biz bize bakarak, kıyıda köşede kalırız. Bugünün yurtseverliği, milliyetçiliği içimize kapanmak değil, dünyaya açılmaktır. Davet ederek, davet edilerek.

Mersin kültürlü, uygar, barışık, çağdaş ve donanımlı insan zenginliği ile Akdeniz’in, Mezepotamya’nın, Anadolu’nun derin kültür mirası ile; nereye gitmek istediğini bilen ve artık değiştirilemeyecek sağlam bilinci ile; mutlu, uygar ve bereketli bir geleceğe yol almaktadır. Hız verelim bu yolculuğa.

.

 

 

 

 ARŞİV YAZILAR