Ahmet Eroğlu | Karşıyaka’nın Üç Gülü | MERSİN MOZAİK
Ahmet Eroğlu

Ahmet Eroğlu

Karşıyaka’nın Üç Gülü


…Türkiye ekonomisi tam bir çıkmaz içindedir…

Mustafa Kemal’ci zinde güçler saflarını birbirlerine kenetlemiştir.

Mustafa Kemal adı, geniş öğrenci kitlelerinde daha fazla ağızdan ağza dolaşır olmuş, forumlarda Bursa Nutku ve Gençliğe Hitabe tekrarlanmış ve bunlar uygulanmıştır.

Emperyalistler ve işbirlikçileri, Gazi Mustafa Kemal’in çizgisinin geniş kitlelerde ve bütün zinde güçlerde yankılanmasından korkmuşlardır...

Türkiye ilk Kurtuluş Savaşı’ndan 50 yıl sonra tekrar yarı-sömürge durumdadır. Ve Kemalist bir Cumhuriyetin başına anti-Kemalist politikacılar geçmiştir.

Politikacı, ‘anti-Kemalist karşı devrim hareketine’ yeşil ışık yakmaktadır.

Bu koşullarda gençlik, emperyalizme ve anti-Kemalist gidişe karşı verilen savaşta somut olarak ön safta bulunmaktadır…

Kemalist Devrim tamamlanacak ve onun emperyalizmle çelişen bütün milli sınıf ve tabakalara mal edilmesi sağlanacaktır.

Gençlik bütün Kemalist güçlerle yekvücut olmak zorundadır…

Bugün Türkiye’de Kemalist Devrim’in bekçiliğini yüklenen güçler arasında başta ordu, 27 Mayıs’ı yapan güçlerin önemli bir yeri vardır…

Bugün Amerikan emperyalizmi saldırganlık yolunu seçmiştir. Buna karşı biz de, emperyalizmin parmağının bulunduğu her yerde ona karşı aynı silahlarla mücadele yolunu seçtik:

Tıpkı Mustafa Kemal’in 50 yıl önce yaptığı gibi…

Emperyalizm bugün millici güçleri tasfiye etmek için listeler hazırlamakta ve bütün kurumlarımıza elini uzatmaktadır. Bizse onları defterden sileli çok oldu. Milli kurumlarımıza uzanan elleri de kırmakta kararlıyız…

Fakat şuna inanıyoruz ki, tam bağımsızlık isteyen dürüst Ortanın Solu tabanı Kemalist bir Türkiye’nin kurulması için bizimle birlikte mücadele edecektir…

***

23 Aralık 1969’da Doğan Avcıoğlu’nun Devrim Gazetesi’nin 10. sayısında, yukarıda okuduğunuz söyleşi yayımlanır.

Gazetenin söyleşi konuğu, Deniz Gezmiş’tir.

Söyleşiden alıntıladığım yukarıdaki bütün sözler ise Deniz Gezmiş’e aittir.

Bu gün 6 Mayıs!

Tahsin Saraç’ın:

Karşıyaka’nın üç gülü

Yürek dalıma gömülü

Karşıyaka’nın üç gülü

Tüm kan çiçekleriyle

Göz pınarıma gömülü” diyerek dizelere döktüğü gündür.

Sözün bittiği gündür!

50 yıl önce bu gün tarihimize kara bir leke düşer: Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam sehpasında sonsuzluğa göç eder!

Bu yazı:

Ülkenin bağımsızlığı için kendini hiç düşünmeden feda edenlerin,

Korkmadan ölenlerin,

Yağlı kementlere bile başı dimdik gidenlerin anısınadır…

Bu yazı:

O büyük kavgayı “Tam Bağımsız Türkiye” için verenleri,

Bir şafak vakti ipe çekenlerin,

Göz göre göre ecelsiz öldürenlerin,

Susmuş,

Donmuş,

İnsafsız vicdanlarınadır!ARŞİV YAZILAR