Ezgi Özkan | İnsan haklarının içselleştirilmesi için mücadele edeceğiz… | MERSİN MOZAİK
Ezgi Özkan

Ezgi Özkan

İnsan haklarının içselleştirilmesi için mücadele edeceğiz…


Bugüne kadar, avukatlığın hak savunuculuğu olduğu bilinci ile hareket ettim.

Bu nedenle, insan haklarını savunmak ve korumakla görevli Baro Yönetim Kuruluna aday oldum.

Ekip arkadaşlarımın da üyesi olduğu, ilkeli ve demokratik yöntemlerle yol alan, ortak akıl ve kolektif iradeyi benimseyen Demokrat Avukatlar Grubu olarak, mesleğin sosyo-ekonomik sorunlarının çözülmesi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının içselleştirilmesi için mücadele edeceğiz…

Mersin’de doğdum, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2008 yılında mezun olmup, stajımı Ankara Barosunda tamamladım. Mersin Barosuna kayıtlı olarak 12 yılı aşkın süredir avukatlık yapıyorum.

İlk 5 yılını bağlı çalıştığım mesleğimi serbest yürütüyorum.

Mesleki çalışmaları kapsamında, bu dönem Türkiye Barolar Birliği, uzun yıllardır Mersin Barosu İnsan Hakları Merkezi üyesi olup geçen dönem Baro İnsan Hakları Merkezi başkan yardımcılığı görevini üstlendim. Ayrıca Baro Staj Eğitim Merkezinde birkaç dönem Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Usulü ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimi verdim.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi ile Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi kapsamında, hak temelli eğitici eğitimlerine katıldım. Eğitim sonrasında saha görevi üstlenip birçok baroda yüz yüze ve çevrim içi gerçekleştirilen meslek içi eğitimde kolaylaştırıcı olarak yer aldım. Proje sürecinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesine çalışma ziyaretinde bulundum.

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında, bireylerin uğradığı hak ihlalleri ile mücadele ederken, mültecilere yönelik uluslararası birçok proje ve eğitim çalışmasına aktif katkı sağlıyorum; yerelde görülen çocuk ve kadınlara yönelik şiddet davalarına da gönüllü hukuki destek sağlamayı sürdürüyorum.

Çıktığımız yolda insan haklarının içselleştirilmesi için mücadele edeceğiz…ARŞİV YAZILAR